Dane i mapa dojazdu

AVO-Werke Sp. z o.o.
Wierzbice, ul. Oławska 11
55-040 Kobierzyce
tel. 71 346 17 22
fax 71 346 17 23
Poczta: info@avo.pl
Czekamy na Państwa pytania, sugestie, propozycje współpracy, uwagi
NIP: 899-20-65-247
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000088881
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
BANK PEKAO S.A.
Nr konta:
34 1240 6814 1111 0000 4938 9317
Wyświetl większą mapę